Posypte

Hledám varianty 'posypte' [ posypte (1) posypou (2) posypáni (1) posypala (1) posypal (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 9:45...dobyl. Lidi ve městě pozabíjel, město pobořilposypal solí. Jakmile o tom uslyšeli měšťané v Šechemské...
2. Samuel 13:19...totiž nosívaly královy panenské dcery. Támar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou suknici na sobě...
Nehemiáš 9:1...shromáždili k postu, zahaleni pytlovinouposypáni hlínou. Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy...
Ester 4:1...stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinouposypal se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do...
Jeremiáš 48:9...pláň zahyne, rovina zajde, jak řekl HospodinPosypte Moáb solí, vždyť bude obrácen v trosky! Z jeho měst...
Ezechiel 27:30...křiku, hořce zaúpějí nad tebou, prachem si hlavu posypou, svíjet se budou v popelu. Ve smutku nad tebou si...
Ezechiel 43:24...bez vady. Položíš je před Hospodinem, kněží je posypou solí a obětují je jako zápalnou oběť Hospodinu. Po...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |