Posvěcuji

Hledám varianty 'posvěcuji' [ posvěcujme (1) posvěcují (1) posvěcuji (1) posvěcuje (6) posvěcuj (1) posvěcovat (2) posvěcováni (1) posvěcovaly (1) posvěcovali (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 19:10...Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na třetí den,...
1. Letopisů 23:13... Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby dýmali před Hospodinem,...
2. Letopisů 29:17...do předsíně Hospodinova chrámu. Dalších osm dní posvěcovali Hospodinův chrám a šestnáctého dne prvního...
2. Letopisů 29:34...se nezasvětili další kněží (levité se totiž posvěcovali svědomitěji než kněží). Obětovalo se veliké...
2. Letopisů 31:18...celé to množství. Ti všichni se museli svědomitě posvěcovat, aby byli svatí. Výše uvedení muži v každém...
Nehemiáš 12:27...Nehemiáše a učeného kněze Ezdráše. Když se posvěcovaly hradby Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze...
Izaiáš 66:17...člověkem; Hospodin mnohé pobije. Ti, kdo se posvěcují a očišťují pro zahrady po vzoru toho, kdo je...
Matouš 23:17...Co je větší - zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje? Říkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltář, nic...
Matouš 23:19...Co je větší - dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? Kdo přísahá na oltář, přísahá na něj i na...
Jan 17:19...na svět , tak jsem poslal na svět jePosvěcuji sám sebe za , aby i oni byli posvěceni pravdou....
2. Korintským 7:1... očistěme se od každé poskvrny těla i duchaposvěcujme se v bázni Boží. Přijměte nás. Nikomu jsme...
1. Timoteus 4:5...co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítatposvěcuje se to Božím slovem a modlitbou. Když budeš tyto...
Židům 2:11...jejich spasení k cíli skrze utrpení. Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou totiž všichni...
Židům 9:13...spolu s popelem jalovice tělesně očišťovatposvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista...
Židům 10:14...k nohám, neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčuje i Duch...
Zjevení 22:11... dál koná spravedlnost a svatý se dál posvěcuje." "Hle, přijdu brzy a odplata se mnou, abych...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |