Poodešel

Hledám varianty 'poodešel' [ poodešel (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Samuel 18:30..." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu králPoodešel tedy a postavil se stranou. Vtom dorazil Habešan:...
Matouš 4:21...hned opustili sítě a šli za nímPoodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a...
Matouš 26:39...řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to...
Marek 1:19...opustili sítě a šli za nímPoodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana,...
Marek 14:35...mi úzko k smrti. Zůstaňte tu a bděte." Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné,...
Skutky 23:19... že ti něco říci." Velitel ho vzal za rukupoodešel s ním stranou a ptal se: "Co mi chceš povědět?"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |