Poněvadž

Hledám varianty 'poněvadž' [ poněvadž ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 39:9...pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebeponěvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou...
Jozue 5:7...nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezalponěvadž byli neobřezaní - cestou je totiž nikdo...
Jozue 9:18...Kiriat-jearim. Synové Izraele je ovšem nepobiliponěvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu...
Jozue 20:5...pronásledovat krevní mstitel, nevydají mu hoponěvadž svého bližního zabil nechtěně, aniž ho kdy předtím...
Ezdráš 4:14...poplatky, čímž způsobí škodu královské pokladněPoněvadž jsme však trvale oddáni paláci, nemohli jsme se...
Lukáš 20:36...- budou totiž jako andělé. Jsou to synové Božíponěvadž jsou synové vzkříšení. A to, že mrtví vstávají,...
Římanům 5:12...smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidiponěvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před...
Galatským 2:17...Když tedy hledáme ospravedlnění v Kristuponěvadž se ukazuje, že i my jsme hříšní, znamená to, že...
Efeským 4:21...jste se však od Krista nenaučiliPoněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |