Podělil

Hledám varianty 'podělil' [ podělit (3) podělíš (1) podělíme (1) podělil (4) podělí (1) poděl (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 22:28...se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého...
Numeri 10:32... Staň se naším průvodcem. Půjdeš-li s námipodělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže...
Deuteronomium 15:14... Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisuPodělíš se s ním o vše, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal...
2. Samuel 6:19...obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupůPodělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i...
1. Letopisů 16:3...obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménuPodělil také všechny Izraelce, muže i ženy, každého...
Job 20:7... jak vlastní lejno zmizí napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát. Jako sen odletí a bude...
Žalmy 68:11...tvé zástupy, svou hojností jsi, Bože, chudé podělil! Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen...
Přísloví 9:9...nenáviděl; pokárej moudrého - bude milovatPoděl se s moudrým a ještě zmoudří, pouč spravedlivého a...
Přísloví 17:2...nezdárného syna, s jeho bratry se o dědictví podělí. Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce...
Izaiáš 58:7...jho zlomíte? Nemáš se raději s hladovým o chléb podělit, ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš...
Římanům 1:11...k vám. Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení, to jest,...
1. Korintským 12:17...do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich?...
Efeským 4:28...se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl  podělit s tím, kdo nouzi. Z vašich úst nevychází nic...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |