Pobyt

Hledám varianty 'pobyt' [ pobytu (1) pobyt (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Exodus 12:40... takže si ani nepřipravili jídlo na cestuPobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne,...
2. Samuel 19:33...osmdesát let. To on se o krále staral během jeho pobytu v Machanajim, neboť to byl zámožný člověk. Proto...
1. Petr 1:17...nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste...

Slova obsahující pobyt: pobyt (2) pobytu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |