Pobuď

Hledám varianty 'pobuď' [ pobýt (1) pobyl (4) pobudu (3) pobudou (1) pobuď (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 12:10...vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se...
Genesis 27:44...vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do CháranuPobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého...
Genesis 39:10...přemlouvala den za dnem, aby si k lehlpobyl s , neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel dělat...
Nehemiáš 2:11... Tak jsem dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik...
Izaiáš 16:4...běžence, nezrazuj vyhnance! Moábští běženci  pobudou u tebe, dej jim útočiště před zhoubcem! Násilí...
Skutky 10:48...v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní. Apoštolové a ostatní bratři v...
Skutky 18:18... ale Gallio na to vůbec nedbal. Když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil se s bratry a vyrazil s...
Skutky 19:21...Makedonii a Řecko vydá do Jeruzaléma. " tam pobudu," řekl, "musím se také podívat do Říma." Dva ze...
1. Korintským 16:7...cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. do Letnic ale zůstanu v Efesu...
Filipským 1:25...kvůli vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |