Poženete

Hledám varianty 'poženete' [ poženu (5) poženou (2) poženete (1) požene (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Leviticus 26:7...ze země zlou zvěř a vaší zemí neprojde mečPoženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pět z...
Leviticus 26:8... takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši...
Leviticus 26:33... Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí...
Izaiáš 20:4...a znamením proti Egyptu a Habeši, právě tak požene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance,...
Jeremiáš 22:22...neslyšíš můj hlas. Všechny ty tvé pastýře vítr požene, tví milenci půjdou do zajetí; tehdy se konečně...
Ezechiel 5:2...kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je poženu s taseným mečem. Hrstku z nich ale vezmi a schovej...
Ezechiel 5:12...rozptýlím na všechny strany; s taseným mečem je poženu. Teprve tehdy se můj hněv vybouří, rozhořčení...
Ezechiel 12:14...rozpráším do všech stran a s taseným mečem je poženu. Tak poznají, že jsem Hospodin - je rozptýlím...
Ozeáš 2:9...netrefila svými stezkami. Za svými milenci se požene, ale nedožene je, bude je hledat, ale nenajde. Tehdy...
Ozeáš 10:11... Teď ale její krásnou šíji zapřáhnu a Efraima poženu: Juda bude orat a Jákob vláčet. Spravedlnost sejte a...
Amos 4:3...vás odvedou skrz hradbu zbořenou a k Harmonu vás poženou, praví Hospodin. Jděte si do Bet-elu zahřešit, v...
Abdiáš 1:7...vyloupí jeho poklady! Všichni tví spojenci  poženou k hranicím; ti, s kterými žiješ v pokoji, ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |