Počkejte

Hledám varianty 'počkejte' [ počkejte (1) počkej (1) počkám (2) počkal (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 8:10...ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do archyPočkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy....
Genesis 8:12...Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze zeměPočkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a ...
Numeri 9:8...spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin."...
Soudců 6:18...s darem, který ti přinesu." On odpověděl: "Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon šel domů a připravil...
Růt 3:18...‚ se ke své tchyni nevrátíš s prázdnou.'" "Počkej, dcero, uvidíš, jak to dopadne," řekla na to...
2. Samuel 15:28...synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn JonatanPočkám totiž v poušti naproti brodu, než od vás dostanu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |