Plemeno

Hledám varianty 'plemeno' [ plemeno (7) plemeni (1) plemene (1) plémě (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 32:14... nyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste ještě více roznítili Hospodinův...
1. Letopisů 16:28...je tam, kde přebývá. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu i moc. Vzdejte Hospodinu...
Žalmy 21:11...je zničí Hospodin, jeho oheň je pohltí! Jejich plemeno ty ze země shladíš, jejich potomstvo z lidí vymizí!...
Žalmy 96:7...je síla a nádhera. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a moc! Vzdejte Hospodinu...
Izaiáš 1:4...Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinamiplemeno zločinců, synové zkažení - Hospodina opustili,...
Izaiáš 14:20...vlastní lid. navěky není památky po tom zlém plemeni! Připravte jatka pro jeho syny, jsou poraženi za...
Izaiáš 14:29... že je zlomena hůl toho, kdo vás bil. Z hadího plemene vzejde bazilišek, jeho plodem bude jedovatý had....
Izaiáš 57:3... Teď ale přistupte, vy synové čarodějky, vy plémě nevěrníka a nevěstky! Komu se to posmíváte? Komu se...
Izaiáš 57:4...vyplazujete? Copak nejste děti vzpoury, nejste plémě lži? Vášnivě smilníte v posvátných hájích a pod...
Matouš 3:7...pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím...
Matouš 12:34...ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovociPlemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste...
Matouš 23:33...tedy dílo svých otců! HadiPlemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu?...
Lukáš 3:7...se k němu hrnuli, aby se dali pokřtít, říkal: "Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |