Pléťanů

Hledám varianty 'pléťanů' [ pléťanů ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 8:18...a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě KréťanůPléťanů. Davidovi synové byli knížata. Jednou se David...
2. Samuel 20:23... Benajáš, syn Jojadův, velel gardě KréťanůPléťanů, Adoniram velel nuceným pracím, Jošafat, syn...
1. Královská 1:38... syn Jojadův, se tedy vydali s gardou KréťanůPléťanů na cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davida a...
1. Královská 1:44...a Benajáše, syna Jojadova, s gardou KréťanůPléťanů. Posadili ho na královu mulu a kněz Sádok s...
1. Letopisů 18:17...a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě KréťanůPléťanů. Davidovi synové byli královými nejbližšími...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |