Pinchase

Hledám varianty 'pinchase' [ pinchase ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 6:25...ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po jednotlivých...
Numeri 31:6...do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna kněze Eleazara, se svatým náčiním a s...
Jozue 22:13...a k polovině kmene Manasesova do gileádské země Pinchase, syna kněze Eleazara, a s ním deset vůdců, po...
1. Samuel 14:3... Byl to syn Ichabodova bratra Achituba, syna Pinchase, syna Elího, Hospodinova kněze v Šílu.) O...
1. Letopisů 5:30...Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Eleazar zplodil Pinchase, Pinchas zplodil Abišuu, Abišua zplodil Bukiho,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |