Pinchas

Hledám varianty 'pinchas' [ pinchas ]. Nalezeno 14 veršù.
Numeri 25:7...obce si přivedl domů Midiánku. Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od...
Numeri 25:11...promluvil k Mojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou...
Jozue 22:30...příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců...
Jozue 22:31... Gádovi a Manasesovi, líbilo se jim to. Kněz Pinchas, syn Eleazarův, pak Rubenovým, Gádovým a...
Jozue 22:32...syny Izraele před Hospodinovým trestem." Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se pak vrátili z...
Soudců 20:28... neboť tam v době byla Truhla Boží smlouvyPinchas, syn Eleazara, syna Áronova, stál před a ptal...
1. Samuel 1:3...kněžími tam byli dva synové Elího, ChofniPinchas. Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě...
1. Samuel 4:4...Boží smlouvy šli oba Elího synové, ChofniPinchas. Když přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy do...
1. Samuel 4:11...padla do zajetí. Oba Elího synové, ChofniPinchas, zemřeli. Nějaký Benjamínec toho dne zběhl z bitvy...
1. Samuel 4:17...utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, ChofniPinchas, padli. A Boží truhla padla do zajetí." Jakmile...
1. Letopisů 5:30...Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Eleazar zplodil Pinchase, Pinchas zplodil Abišuu, Abišua zplodil Bukiho,...
1. Letopisů 6:35...jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abišua, jeho syn Buki, jeho syn Uzi, jeho...
1. Letopisů 9:20...do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin s ním! Zachariáš, syn...
Žalmy 106:30... že mezi nimi propukla pohroma. Vtom povstal Pinchas, aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavil....

Slova obsahující pinchas: pinchas (14) pinchase (5) pinchasova (2) pinchasovi (2) pinchasovu (1) pinchasových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |