Pesach

Hledám varianty 'pesach' [ pesach ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 12:11...obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou...
Exodus 12:27...‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil...
Leviticus 23:5...Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne téhož...
Numeri 28:16...za hřích." "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne toho měsíce...
Deuteronomium 16:1...aviv, kdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu vás přece...

Slova obsahující pesach: pesach (5) pesachové (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |