Perese

Hledám varianty 'perese' [ perese ]. Nalezeny 4 verše.
Růt 4:12...dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal...
1. Letopisů 2:4...nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět....
1. Letopisů 9:4...přišli bydlet do Jeruzaléma: Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho,...
Matouš 1:3... Jákob zplodil Judu a jeho bratry, Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona, Checron...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |