Peres

Hledám varianty 'peres' [ peres ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 38:29..."Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou...
Genesis 46:12... Kehat a Merari. Synové Judy: Er, Onan, ŠelaPeres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli)....
Numeri 26:20...Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelskýPeres a z něj rod pereský, Zerach a z něj rod zerašský....
Růt 4:18...se stal otcem Davidova otce Jišaje. A toto jsou Peresova pokolení: Peres zplodil Checrona, Checron zplodil...
1. Letopisů 4:1... Delajáš a Anani, celkem sedm. Synové JudoviPeres, Checron, Karmi, Chur a Šobal. Šobalův syn Reajáš...
Daniel 5:28...jsizvážen' na vahách a shledán příliš lehkýmPeres - tvé království jerozpolceno' a dáno Médům a...
Matouš 1:3... Jákob zplodil Judu a jeho bratry, Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona, Checron...

Slova obsahující peres: peres (8) perese (4) pereský (1) peresova (2) peresovi (2) peresových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |