Peršanů

Hledám varianty 'peršanů' [ peršany (2) peršanům (1) peršanů (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Ester 1:3...pro všechny své velmože a dvořany, mocné Peršany a Médy jakož i přítomné hodnostáře a představitele...
Ezechiel 38:5...s pavézami a štíty, všechny vyzbrojené mečiPeršany, Habešany i Libyjce s nimi, všechny se štíty a...
Daniel 5:28...- tvé království jerozpolceno' a dáno MédůmPeršanům!" Belšasar hned na to přikázal, Daniela...
Daniel 6:9...podpisem, aby podle nepomíjivého zákona MédůPeršanů nemohl být změněn." A tak král Darjaveš ten edikt...
Daniel 6:13...král, "podle nepomíjivého zákona MédůPeršanů." Na to králi řekli: "Daniel, ten židovský vyhnanec...
Daniel 6:16...na něj: "Pamatuj, králi, že podle zákona MédůPeršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz...

Slova obsahující peršanů: peršanů (3) peršanům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |