Peoru

Hledám varianty 'peoru' [ peoru ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 23:28..." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl:...
Deuteronomium 3:29..." A tak jsme zůstali v roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákony, které...
Deuteronomium 4:3...oči jste viděli, co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého,...
Deuteronomium 4:46... Stalo se to v Zajordání, v roklině naproti Bet-peoru, v zemi emorejského krále Sichona, sídlícího v...
Deuteronomium 34:6...jej v moábské zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš...
Jozue 22:17...proti Hospodinu! To nám nestačil ten hříchPeoru? Dodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána tehdy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |