Pelajáš

Hledám varianty 'pelajáš' [ pelajáš ]. Nalezeny 3 verše.
1. Letopisů 3:24...tři. Synové Eljoenajovi: Hodaviáš, EliašibPelajáš, Akub, Jochanan, Delajáš a Anani, celkem sedm. ...
Nehemiáš 8:7... Maasejáš, Kelita, Azariáš, Jozabad, ChananPelajáš vysvětlovali lidu Zákon. Četli v Knize Božího...
Nehemiáš 10:11...a jejich bratři: Šebaniáš, Hodiáš, KelítaPelajáš, Chanan, Míka, Rechob, Chašabiáš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |