Pekachem

Hledám varianty 'pekachem' [ pekachem ]. Nalezeny 2 verše.
2. Královská 16:5... Aramejský král Recin tehdy s izraelským králem Pekachem, synem Remaliášovým, vytáhl do boje proti...
Izaiáš 7:1... vytáhl aramejský král Recin s izraelským králem Pekachem, synem Remaliášovým, do boje proti Jeruzalému, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |