Pekacha

Hledám varianty 'pekacha' [ pekacha ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 15:29...svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pilesar a dobyl Ijon,...
2. Královská 15:32...králů. Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Jotam,...
2. Královská 15:37...Judovi podněcovat aramejského krále RecinaPekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl ke svým otcům a...
2. Královská 16:1...pak kraloval jeho syn Achaz. Sedmnáctého roku Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Achaz,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |