Pekach

Hledám varianty 'pekach' [ pekach ]. Nalezeny 3 verše.
2. Královská 15:25... syna Nebatova, který svedl celý IzraelPekach, syn Remaliášův, jeho pobočník, proti němu zosnoval...
2. Královská 15:27...krále Azariáše se izraelským králem stal Pekach, syn Remaliášův. Kraloval v Samaří dvacet let a...
2. Letopisů 28:6...králi, a ten mu způsobil hroznou porážkuPekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000...

Slova obsahující pekach: pekach (3) pekacha (4) pekachem (2) pekachiáš (2) pekachiášovy (1) pekachovi (1) pekachovy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |