Pavlův

Hledám varianty 'pavlův' [ pavlův (3) pavlovým (2) pavlovy (3) pavlovu (1) pavlovi (13) pavlově (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Skutky 13:50...a vážené ženy i přední muže města, aby proti Pavlovi a Barnabášovi rozpoutali pronásledování a vyhnali...
Skutky 14:9...chromý a nikdy nechodil. Také on naslouchal Pavlovým slovům. Když se mu Pavel podíval do očí a viděl...
Skutky 14:12...lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat ZeusPavlovi Hermes (protože mluvil hlavně on). Kněz Diova...
Skutky 15:38...chtěl, aby s sebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo, protože je v Pamfylii opustil a...
Skutky 16:36...se vzkazem: "Propusť ty lidi!" Žalářník tedy Pavlovi řekl: "Správci vzkázali, že máte být propuštěni....
Skutky 17:4...z nich se dali přesvědčit a připojili sePavlovi a Silasovi, stejně jako veliké množství bohabojných...
Skutky 18:8... Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci Pán řekl...
Skutky 18:9... uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč! jsem s tebou...
Skutky 18:12...stal Gallio, Židé se svorně postavili proti Pavlovi a přivedli ho před soud s žalobou: "Tento muž...
Skutky 19:11...Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce odnášeli...
Skutky 19:15...Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?" A ten člověk, ve kterém byl...
Skutky 19:29...se společně hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovy společníky na cestách, Makedonce Gaia a Aristarcha....
Skutky 20:9... Jeden mladík jménem Eutychus seděl v okně a při Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký spánek....
Skutky 21:11...jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův pás a svázal si ruce i nohy se slovy: "Tak praví...
Skutky 23:16...ho zabít." O léčce se však doslechl syn Pavlovy sestry. Vydal se tedy za Pavlem do pevnosti a...
Skutky 24:10... že je to pravda. Prokurátor tedy pokynulPavlovi a ten se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ...
Skutky 25:2...a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili ho a dožadovali se laskavosti, aby ho...
Skutky 25:9..." Festus, který se chtěl zavděčit ŽidůmPavlovi odpověděl: "Chceš jít do Jeruzaléma a tam být...
Skutky 25:14...se tam delší dobu, a tak Festus králi vyprávělPavlově při: "Felix tu zanechal jednoho vězně. Když jsem...
Skutky 26:24...světlo tomuto lidu i pohanům." Festus však Pavlovu obhajobu přerušil: "Pavle, ty šílíš!" vykřikl. "Tvá...
Skutky 27:3... Druhého dne jsme přistáli v Sidonu. Julius sePavlovi choval vlídně a dovolil mu zajít k přátelům, aby se...
Skutky 27:11...důvěřoval kormidelníkovi a majiteli lodi než Pavlovým slovům. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování...
1. Korintským 1:12... Mám na mysli to, že jeden z vás říká: " jsem Pavlův," jiný: " jsem Apollův," další: " jsem Petrův" a...
1. Korintským 1:13...vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěniPavlově jménu? Díky Bohu, že jsem nikoho z vás nekřtil,...
1. Korintským 3:4...máte závist a svár? Když jeden říká: " jsem Pavlův" a druhý " zas Apollův", nechováte se jen jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |