Pagiel

Hledám varianty 'pagiel' [ pagiel ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 1:13...Dana: Achiezer, syn Amišadajův, z AšeraPagiel, syn Okranův, z Gáda: Eljasaf, syn Deuelův...
Numeri 2:27...něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů...
Numeri 7:72...Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o...
Numeri 10:26... syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení Achira,...

Slova obsahující pagiel: pagiel (4) pagiela (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |