Přivolám

Hledám varianty 'přivolám' [ přivolej (1) přivolat (1) přivolám (1) přivolalo (1) přivolali (1) přivolal (5) přivolá (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 47:29...147 let. Když se přiblížil čas Izraelovy smrtipřivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím...
Jozue 6:18...si vzali něco z toho, co propadlo klatběpřivolali byste na izraelský tábor stejnou klatbu a...
2. Královská 4:36... celkem sedmkrát a nakonec otevřel oči. Elíša přivolal Gehaziho: "Zavolej Šunemitku!" Zavolal ji tedy, a...
2. Královská 8:1...čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak...
Žalmy 105:16...být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když potom přivolal na zem hlad a odřízl je od chleba, poslal před...
Přísloví 2:3...otevři pro rozumnost! Ano, po rozumnosti volejpřivolej k sobě rozvahu. Když ji jak stříbro vyhledávat...
Izaiáš 5:26...pro národ zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hle - hned rychle přispěchá! Nikdo z nich se...
Ezechiel 22:4... pošpinilo ses modlami, které jsi vyrobiloPřivolalo jsi svůj soudný den, konec tvých let nadešel....
Ezechiel 36:29...Bohem. Ode vší vaší nečistoty vás zachránímPřivolám také obilí a rozmnožím je. Nedopustím na vás...
Ageus 1:11...nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úroduPřivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilí, víno,...
Lukáš 9:54...učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |