Přimluv

Hledám varianty 'přimluv' [ přimluvte (1) přimluvil (1) přimluví (1) přimluv (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 23:8... abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mnepřimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal...
1. Královská 13:6...určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli se za ...
Jeremiáš 27:18...slovo Hospodinovo, pak se u Hospodina zástupů přimluví, aby do Babylonu nebyly odneseny i ty cennosti,...

Slova obsahující přimluv: přimluv (1) přimluví (1) přimluvil (1) přimluvte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |