Převlékl

Hledám varianty 'převlékl' [ převléknou (2) převlékni (2) převlékne (1) převlékl (3) převlečte (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 35:2...se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte sepřevlečte si šaty! Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu...
Genesis 41:14... Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholilpřevlékl si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl:...
Leviticus 6:4...na oltáři a vysype jej poblíž oltáře. Potom se převlékne a vynese popel na čisté místo ven za tábor. na...
2. Samuel 12:20...vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastípřevlékl, šel se poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se...
1. Královská 14:2...syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě: "Jdipřevlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se...
2. Letopisů 35:22... aby nezničil!" Jošiáš mu ale neustoupilPřevlékl se a šel s ním bojovat. Neposlechl Boží slovo v...
Ezechiel 42:14...svatá. Než přijdou k místu určenému pro lidpřevléknou se do jiných šatů." Když dokončil měření uvnitř...
Ezechiel 44:19...sloužili, odloží je ve svatých místnostechpřevléknou se do jiných šatů, aby svými rouchy neposvětili...
Zachariáš 11:15...mezi Judou a Izraelem. Tehdy mi Hospodin řekl: "Převlékni se ještě za ztřeštěného pastýře. Hle, vzbudím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |