Přerazím

Hledám varianty 'přerazím' [ přerazit (1) přerazím (1) přerazil (1) přerazí (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Job 38:15...své světlo ztrácejí, jejich napřažená paže se přerazí. Pronikls tam, kde moře pramení, prošel ses po dně...
Jeremiáš 15:12...bídy, v čase soužení. se snad ocel ze severu přerazit železem či bronzem? Vaše bohatství a vaše poklady...
Ezechiel 30:21...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčípřerazil jsem paži faraona, krále Egypta. Vidíš? Není...
Ezechiel 30:22...Hle - jsem proti faraonovi, králi EgyptaPřerazím mu obě paže, tu zdravou i tu zlomenou, a vyrazím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |