Přeplavme

Hledám varianty 'přeplavme' [ přeplavme (2) přeplavili (5) přeplavil (3) přeplaví (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Matouš 8:18...je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, se přeplaví na druhý břeh. Tehdy k němu přistoupil jeden...
Matouš 8:28... "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!" Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli...
Matouš 9:1... opustí jejich kraj. Nastoupil tedy na loďpřeplavil se a přišel do svého města. Vtom k němu přinesli...
Matouš 14:34...a říkali: "Ty jsi opravdu Boží Syn!" Když se přeplavili, přistáli u Genezaretu. Místní ho poznali a...
Matouš 16:5..." Tehdy je nechal a odešel. Když se učedníci přeplavili na druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít...
Marek 4:35...soukromí vysvětloval. Večer onoho dne jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu." Opustili tedy zástup a...
Marek 5:1... "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!" Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského kraje. Jakmile...
Marek 5:21...udělal. Všichni byli ohromeni. Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u...
Marek 6:53...těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé. A když se přeplavili, přistáli u Genezaretu, kde zakotvili. Jakmile...
Lukáš 8:22...nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavme se přes jezero." Odrazili od břehu a on během...
Lukáš 8:26...i větru a vodám a poslouchají ho?" Takto se přeplavili do gerasenského kraje, který leží naproti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |