Překvapilo

Hledám varianty 'překvapilo' [ překvapím (1) překvapily (1) překvapilo (1) překvapil (3) překvapí (1) překvapen (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Soudců 8:11...kočovníků na východ od Nobachu a Jogbehypřekvapil jejich tábor nečekaným útokem. Oba midiánští...
2. Samuel 17:2...dnes v noci se vypravím pronásledovat DavidaPřekvapím ho útokem, dokud je znavený a skleslý. Všichni...
Kazatel 5:7...právo a spravedlnost, nebuď tou věcí nijak překvapen. Vysoce postaveného totiž chrání vyšší a ještě...
Matouš 8:10...svému otrokuUdělej to,' udělá to." Ježíšpřekvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním: "Amen,...
Marek 6:6...na několik nemocných vložil ruce a uzdravil jePřekvapen jejich nevírou pak obcházel okolní vesnice a učil...
Lukáš 21:34...se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na...
Lukáš 24:22... třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly u hrobu a...
Jan 4:27... kdo s tebou mluví!" Vtom přišli jeho učedníciPřekvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co ...
1. Tesalonickým 5:3... lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a...
1. Tesalonickým 5:4... Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |