Pátrali

Hledám varianty 'pátrali' [ pátrejte (1) pátrat (1) pátráš (1) pátrám (1) pátrali (1) pátral (1) pátrají (3) pátrá (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Soudců 6:29...oltáři! "Kdo to udělal?" ptali se jeden druhéhoPátrali a zjišťovali, na to přišli: "Udělal to Gedeon,...
Ezdráš 8:15...průplavu, kde jsme po tři dny tábořiliPátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech, ale...
Job 28:3...hranice, pronikají každou krajní mez, po rudě pátrají v černé tmě. Šachty razí, kam poutník nezavítá, kam...
Job 28:10...z kořenů. Ve skále dokáží razit štolu, očima pátrají po každém klenotu. Zahradit umějí prosakující vodu,...
Žalmy 17:11...mluvili. Vystopovali , obkličují, očima pátrají, jak by srazili. Jsou jako lev, jenž po kořisti...
Žalmy 64:7... "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do nitra hledí,...
Přísloví 2:4...rozvahu. Když ji jak stříbro vyhledávat budešpátrat po jak po pokladech, úctě k Hospodinu tehdy...
Píseň 3:2... ale nenašla. A tak vstanu a město prochodímpátrám po ulicích i náměstích po tom, kterého z duše miluji...
Jeremiáš 5:1... "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte sepátrejte, prohledejte jeho tržiště. Najdete-li někoho, kdo...
Jeremiáš 5:3...křivě!" Ty ale, Hospodine, přece jistě očima pátráš po věrnosti. Bil jsi je, ale necítili bolest, hubils...

Slova obsahující pátrali: pátrali (1) propátrali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |