Ozbrojenci

Hledám varianty 'ozbrojenci' [ ozbrojenec (1) ozbrojenců (3) ozbrojenci (4) ozbrojence (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 32:21...se před Hospodinem k boji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před...
Numeri 32:30...gileádskou zem. Pokud však s vámi nepůjdou jako ozbrojenci, připadne jim vlastnictví mezi vámi v kanaánské...
Jozue 6:7...rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte městoOzbrojenci jdou před Hospodinovou truhlou." Když to...
Jozue 6:9...nimi. Před kněžími troubícími na trouby kráčeli ozbrojenci, zatímco zadní voj kráčel za Truhlou za zvuku...
Jozue 6:13...za pochodu troubilo na trouby. Před nimi kráčeli ozbrojenci, kdežto zadní voj kráčel za Hospodinovou truhlou...
Soudců 18:16...domu). Poptali se ho, jak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch pět,...
2. Letopisů 17:18...luky a štíty, po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců. Ti sloužili králi a další král rozmístil v...
Ester 8:11...životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence z kteréhokoli národa či provincie, kteří by...
Lukáš 11:21... jistě k vám přišlo Boží království. Když silný ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek je v klidu. Když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |