Ozýval

Hledám varianty 'ozýval' [ ozývat (1) ozýval (1) ozývá (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 19:5... kde by jejich hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst....
Žalmy 42:8...Jordánu a Hermonu, na vršku Micaru. Hlubina se ozývá hlubině ve hluku tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé...
Jeremiáš 18:22...padnou mečem v boji! Z jejich domů se nářek ozývá, na náhle přivedeš útočníka - vždyť mi vykopali...
Jeremiáš 33:10... bez obyvatel i dobytka, se jednou znovu bude ozývat hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty a hlas...
Ezechiel 3:13... To se Hospodinova sláva zvedala ze svého místaOzýval se šelest křídel oněch bytostí, jak se otírala jedno...

Slova obsahující ozýval: neozývalo (1) ozýval (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |