Ovčí

Hledám varianty 'ovčí' [ ovčím (3) ovčích (1) ovčí (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 6:37...Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude...
1. Samuel 24:4...muži hledat v Kamzičích skalách. Cestou přišelovčím ohradám; byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby...
2. Samuel 17:29... s praženým zrním, fazolemi a čočkou, s medemovčím tvarohem a kravským sýrem. To vše přinesli pro Davida...
Nehemiáš 3:1...svými bratry kněžími se dal do práce a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál...
Nehemiáš 3:32...bráně a k rohové terase. Od rohové terasyOvčí bráně opravovali zlatníci a kupci. Jakmile se Sanbalat...
Nehemiáš 12:39... přes Rybnou bránu, věž Chananel, věž Mea Ovčí bráně. Zastavili jsme u Strážní brány. Oba děkovné...
Izaiáš 65:10...Můj lid - ti kdo hledají - budou mít v Šáronu ovčí pastviny, jejich skot odpočine v achorském údolí. Ale...
Sofoniáš 2:6...Přímoří se stane pastvinou s chýšemi pastýřůovčí ohradou. Připadne pozůstalým z Judova domu, kteří tam...
Matouš 7:15...na falešné proroky, kteří k vám přicházejíovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po...
Jan 5:2...se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě jeOvčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět...
Židům 11:37... řezáni pilou, zabíjeni mečem, chodiliovčích a kozlích kůžích - strádající, pronásledovaní a...

Slova obsahující ovčí: ovčí (7) ovčích (1) ovčím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |