Otniel

Hledám varianty 'otniel' [ otniel ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 15:17...ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou...
Soudců 1:13...ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak mu dal...
Soudců 3:9...vzbudil jim zachránce, aby je vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra Kálebova. Spočinul na...
Soudců 3:11...ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom však synové Izraele...
1. Letopisů 4:13... To jsou muži Rechabovi. Synové KenazoviOtniel a Serajáš. Synové Otnielovi: Chatat a Meonotaj, otec...

Slova obsahující otniel: otniel (5) otniela (1) otnielovi (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |