Osmatřicátého

Hledám varianty 'osmatřicátého' [ osmatřicátého (2) ]. Nalezeny 2 verše.
1. Královská 16:29...v Samaří. Místo něj kraloval jeho syn AchabOsmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab,...
2. Královská 15:8...Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn JotamOsmatřicátého roku judského krále Azariáše se izraelským...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |