Osedlala

Hledám varianty 'osedlala' [ osedlejte (2) osedlej (1) osedlali (2) osedlala (1) osedlal (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 22:3...ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstalosedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého...
Numeri 22:21...jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstalosedlal svou oslici a odjel s moábskými hodnostáři. Bůh ale...
2. Samuel 17:23...viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města. Pořídil závěť...
2. Samuel 19:27...můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj a pojedu s králem!' Víš...
1. Královská 2:40..."Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstalosedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své...
1. Královská 13:13...kterou ten Boží muž, příchozí z Judska, odešel. "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu ho...
1. Královská 13:23...hrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl a dopilosedlal mu ten prorok, který ho přivedl, svého osla a on...
1. Královská 13:27..." Potom ten starý prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile ho osedlali, vyrazil na cestu,...
2. Královská 4:24...novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla muOsedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |