Ondřejovi

Hledám varianty 'ondřejovi' [ ondřejovi (2) ondřejova (1) ondřeje (3) ondřej (6) ]. Nalezeno 12 veršù.
Matouš 4:18...rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej. Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře...
Matouš 10:2...apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj...
Marek 1:16...Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři)....
Marek 1:29... hned šli s Jakubem a Janem domů k ŠimonoviOndřejovi. Šimonova tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o...
Marek 3:18...(ty dva pojmenoval Boanerges, "Synové hro-mu"), Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba...
Marek 13:3...hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, JanOndřej se ho v soukromí ptali: "Řekni nám, kdy to bude....
Lukáš 6:14...je apoštoly: Šimona (kterému dal jméno Petr), Ondřeje (jeho bratra), Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje,...
Jan 1:40... kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého...
Jan 1:44...mu: "Pojď za mnou." (Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.) Filip našel Natanaela a řekl mu:...
Jan 6:8...dostalo aspoň trochu!" Jeden z jeho učedníkůOndřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: "Je tu jeden chlapec,...
Jan 12:22...bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim...
Skutky 1:13...místnosti domu, kde pobývali: Petr, Jakub, JanOndřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub (syn...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |