Omriho

Hledám varianty 'omriho' [ omriho ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Královská 16:16...prohlásili izraelským králem svého vojevůdce Omriho. Omri pak s celým izraelským vojskem vytáhl od...
1. Královská 16:22...za krále, zatímco druhá polovina stála za OmrimOmriho stoupenci ale přemohli stoupence Tibniho, syna...
1. Královská 16:27...Hospodina, Boha Izraele. Ostatní skutky Omriho - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom všem...
1. Královská 16:29...judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a...
2. Královská 8:26...se jmenovala Atalia, vnučka izraelského krále Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co...
1. Letopisů 9:4...syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho. Z rodu Šelova: prvorozený...
2. Letopisů 22:2...rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho...
Micheáš 6:16...vytlačíš mošt, ale vína se nenapiješ. Řídíte se Omriho pravidly a všemi Achabovými způsoby; následujete...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |