Olivetskou

Hledám varianty 'olivetskou' [ olivetskou (5) olivetské (7) olivetská (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
2. Samuel 15:30...Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos...
Zachariáš 14:4...v den bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Olivetská...
Matouš 21:1...se přiblížili k Jeruzalému a přišli do BetfagéOlivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim:...
Matouš 24:3... Všechno bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě....
Matouš 26:30...svého Otce." A když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode ...
Marek 11:1...přiblížili k Jeruzalému - k Betfagé a BetaniiOlivetské hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim:...
Marek 13:3... Všechno bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se...
Marek 14:26...království." A když zazpívali žalm, vyšli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode ...
Lukáš 19:29...se přiblížil k Betfagé a k Betanii u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do...
Lukáš 19:37...své pláště na cestu. Když se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolů, začalo celé...
Lukáš 21:37... ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská. Všechen lid ho chodil za úsvitu poslouchat do...
Lukáš 22:39... Vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na Olivetskou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na...
Jan 8:1...se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se...
Skutky 1:12...odcházet." Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města - na vzdálenost sobotní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |