Okranův

Hledám varianty 'okranův' [ okranův ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 1:13...Achiezer, syn Amišadajův, z Ašera: Pagiel, syn Okranův, z Gáda: Eljasaf, syn Deuelův...
Numeri 2:27...pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů...
Numeri 7:72...dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130...
Numeri 10:26... V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení Achira, syn Enanův...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |