Okřikne

Hledám varianty 'okřikne' [ okřikne (3) okřikl (11) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 37:10...A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a...
Izaiáš 17:13...národy jako burácením vod mohutných, on je okřikne, uprchnou do dáli jako plevy hnané větrem po...
Izaiáš 30:17...pronásledovat. Tisíc vás uteče, když vás jeden okřikne, když zakřičí pět, všichni prchnete, nakonec...
Nahum 1:4...a vichřicí, mraky jsou prach od jeho krokůOkřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i...
Matouš 8:26...bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstalokřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci byli...
Marek 1:25...Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím mužem...
Marek 4:39... nezajímá , že umíráme?" Když se probudilokřikl vítr a přikázal vlnám: "Tiše, klid!" Vítr se utišil...
Marek 8:33...se ale obrátil, podíval se na své učedníkyokřikl Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš na Boží věci...
Marek 9:25...nevíře!" Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástupokřikl nečistého ducha: "Němý a hluchý duchu, ti...
Lukáš 4:35...Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl...
Lukáš 8:24...a vzbudili ho: "Mistře, mistře, umíráme!" Vstalokřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl klid....
Lukáš 9:42... démon ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce a vrátil ho jeho...
Lukáš 9:55...z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátilokřikl je. Šli tedy do jiné vesnice...
Lukáš 23:40...Mesiáš, zachraň sebe i nás!" Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |