Oga

Hledám varianty 'oga' [ oga ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 32:33...emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga - zemi i s jejími městy včetně území pohraničních měst....
Deuteronomium 1:4...Sichona sídlícího v Chešbonu a bášanského krále Oga sídlícího v Aštarotu a v Edrei, začal Mojžíš v moábské...
Deuteronomium 3:3... tehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z nich nezůstal...
Deuteronomium 4:47... Obsadili jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou emorejských králů na východním břehu...
Jozue 13:12... po Salchu, totiž celé bášanské království Oga, který patřil k přeživším Refajcům a vládl v Aštarotu a...
Jozue 13:30...Bášan, přes celé království bášanského krále Oga: všech šedesát městeček, jež patří k Chavot-jair v...
1. Královská 4:19...emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga; celou zemi pak spravoval jeden místodržící. Judy a...
Nehemiáš 9:22... Získali zemi Sichona, krále Chešbonu, i zemi Oga, krále Bášanu. Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na...
Žalmy 135:11...a mocné krále zbil - emorejského krále SichonaOga, krále Bášanu, a všechny krále v Kanaánu. Jejich zemi...
Žalmy 136:20...krále Sichona- jeho láska trvá navěky! I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky! A jejich zemi...

Slova obsahující oga: arogantní (2) filologa (1) goga (2) magoga (1) nogah (2) nogaha (1) oga (10) synagoga (1) togarma (3) togarmu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |