Ofře

Hledám varianty 'ofře' [ ofře ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 6:11...Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubemOfře, patřící Joašovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon právě...
Soudců 6:24..."Hospodin je pokoj". Ten oltář je v abiezerské Ofře dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze...
Soudců 8:27...pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit,...
Soudců 8:32...pohřben v hrobě svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za...
Soudců 9:5...dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otceOfře a na jednom kameni tam povraždil svých sedmdesát...
1. Samuel 13:17...oddíly nájezdníků. Jeden oddíl se vydal směremOfře v šualském kraji. Druhý oddíl se vydal směrem k...
Micheáš 1:10...Nemluvte o tom v Gatu, ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom Domě prachu) se v prachu svíjejte. Rozšafní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |