Odvrhněte

Hledám varianty 'odvrhněte' [ odvrhnu (4) odvrhněte (3) odvrhneš (1) odvrhne (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 24:14...tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrněOdvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat...
Jozue 24:23..." "Ano, jsme svědkové," odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval...
1. Letopisů 28:9... se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy  odvrhne. Pohleď - Hospodin vyvolil, abys postavil chrám...
Izaiáš 58:9...a řekne: Jsem zde! Když ze svého středu útlak odvrhneš, ukazování prstem a řeči zlé, hladovému když se...
Jeremiáš 16:13...abyste poslouchali . Proto vás z této země odvrhnu do země, kterou jste neznali vy ani vaši otcové....
Jeremiáš 22:26...a do rukou Babyloňanů. Tebe i tvou rodnou matku odvrhnu do cizí země, v níž jste se nenarodili, a tam...
Jeremiáš 23:33...je ortel od Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký ortelOdvrhnu vás! praví Hospodin.' Kdokoli z proroků, kněží či...
Jeremiáš 23:39...teď dočista zapomenu a ze své přítomnosti vás odvrhnu i s tím městem, které jsem dal vám a vašim otcům....
Ezechiel 18:30...jednání, praví Panovník Hospodin. Obraťte seOdvrhněte všechny své hříchy, vás ta vina nezničí!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |