Odvalte

Hledám varianty 'odvalte' [ odvalte (1) odvalil (3) odvalí (3) odvalen (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 29:8...ovce, teprve se shromáždí všechna stádaodvalí se kámen z ústí studny." A zatímco s nimi mluvil,...
Genesis 29:10...svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupilodvalil kámen z otvoru studny a dal stádu svého strýce...
Jozue 5:9...tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo dodnes...
Job 14:18...hora na prach rozdrolí, jako se balvan z místa odvalí, jako voda omílá kamení, jako příval půdu odplaví -...
Matouš 28:2...neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišelodvalil kámen a posadil se na něm. Jeho obličej zářil jako...
Marek 16:3...vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu?" Když ale vzhlédly, spatřily, že...
Marek 16:4...Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký). Vešly do hrobu, a když...
Jan 11:39... k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |