Odtrhnu

Hledám varianty 'odtrhnu' [ odtržen (1) odtrhnu (3) odtrhnout (1) odtrhneš (1) odtrhne (2) odtrhl (7) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 21:14...úkladně zavraždit svého bližního, takového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce...
Leviticus 13:56...vyprání matná, pak ji od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém...
Deuteronomium 13:11...lid. Ukamenuj ho k smrti - vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha, který vyvedl z...
1. Samuel 15:27... ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten se odtrhl. Samuel mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl...
1. Samuel 15:28... Samuel mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu,...
1. Samuel 28:17... co skrze předpověděl: Hospodin od tebe odtrhl království a dal je tvému bližnímu, Davidovi!...
2. Samuel 14:6...pohádali; nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a tak jeden druhého udeřil a zabil. Teď se ale...
1. Královská 11:11...smlouvu ani ustanovení, která jsem ti přikázalodtrhnu od tebe království a dám ho tvému služebníkovi!...
1. Královská 11:12...otci Davidovi to ale neudělám za tvého životaOdtrhnu království z ruky tvého syna. Navíc je neodtrhnu...
1. Královská 11:31... neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hleodtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě dám deset...
1. Královská 14:8... z lidu a učinil vůdcem svému lidu IzraeleOdtrhl jsem království od domu Davidova a dal je tobě, ale...
2. Královská 17:21... je nakonec zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma...
Izaiáš 7:17...přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede na tebe krále Asýrie!" V ten den...
Joel 1:5...O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst byl odtržen. Do země totiž vpadl lid mocný a nesčetný, se...
Matouš 9:16...starý plášť záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší. Také se...

Slova obsahující odtrhnu: neodtrhnu (1) odtrhnu (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |