Odstup

Hledám varianty 'odstup' [ odstupte (5) odstup (3) odstoupili (1) odstoupil (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 32:17...přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj...
Numeri 16:24...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obciOdstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova...
Jozue 3:4...a půjdete za . Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížit!...
Soudců 16:20...setřesu to ze sebe." Nevěděl, že od něj Hospodin odstoupil. Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho...
2. Samuel 11:15..."Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj odstupte, je zasažen a zemře." Joáb tedy při obléhání...
2. Samuel 20:2...Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupili k Šebovi, synu Bichriho. Judští muži od Jordánu...
Žalmy 6:9...zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátelOdstupte ode , všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel...
Žalmy 119:115... skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.  Odstupte ode , bídáci, příkazy svého Boha plnit chci! ...
Žalmy 139:19...probudím! Kéž bys , Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode , vy vrahouni!" - Když mluví o tobě, je to...
Matouš 16:23...nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode , satane! Svádíš , protože nemyslíš na Boží...

Slova obsahující odstup: odstup (3) odstupte (5) podstupujeme (1) podstupujete (1) podstupuji (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |