Odpluli

Hledám varianty 'odpluli' [ odpluli (5) odplul (2) odplout (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Marek 6:32...totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídloOdpluli tedy lodí o samotě na pusté místo. Ale když...
Marek 8:13...nedostane!" Opustil je, nastoupil zase do lodiodplul na druhou stranu. Zapomněli ale vzít chléb a neměli...
Jan 6:19...se začalo vzdouvat silným větrem. Když odpluli asi pětadvacet nebo třicet honů, spatřili Ježíše,...
Jan 6:22...na ni nenastoupil se svými učedníky, ale ti odpluli sami. (Od Tiberiady ovšem připluly jiné loďky...
Skutky 13:4...vysláni Duchem svatým, přišli do Seleukie, odkud odpluli na Kypr. Když dorazili do Salaminy, kázali Boží...
Skutky 13:13...Pánovým učením. Pavel a jeho společníci pak odpluli z Páfu a dorazili do Perge v Pamfylii. Jan je však...
Skutky 15:39...se spolu rozešli. Barnabáš vzal s sebou Markaodplul na Kypr, kdežto Pavel si vybral Silase, a když ho...
Skutky 20:3...Řecka, kde strávil tři měsíce. Potom se chystal odplout do Sýrie, ale kvůli židovským úkladům se rozhodl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |