Odmalička

Hledám varianty 'odmalička' [ odmalička ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 17:33...mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník  odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl...
Žalmy 58:4...plné srdce, po celé zemi šíříte násilí!  odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví...
Přísloví 29:21...Více se čekat od hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčká, bude mít z něho nevděčníka. Hněvivý člověk...
Jeremiáš 48:11...Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč od krve! Moáb si odmalička žil v pohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj...
Ezechiel 4:14..." vykřikl jsem. "V životě jsem se neposkvrnilOdmalička doteď jsem nikdy nejedl nic zdechlého ani...
Marek 10:20..."Mistře," odpověděl, "to všechno jsem dodržoval odmalička." Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl...
Lukáš 18:21...'" On odpověděl: "To všechno jsem dodržoval odmalička." "Chybí ti jen jedno," řekl mu Ježíš, když to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |